Barnoota Afaan Oromoo.

.

1. Barnoota Idilee; Barnoota al-idilee; Kenna Beekamtii; Tajaajila Leenjii adda addaa; Hojii Suppervizhinii; Hojii Inspeekshinii; Tajaajila Qormaata kutaa saddeeti; Text Books.

Barreeffamichis sia.

Rippaabiliika Dimookiraatawaa Fedaraalawaa Itiyoophiyaatti ISBN 978-99944-2-281-4 Ministeera Barnootaa.

t. Ministeera Barumsaa Bara 2005. .

Kitaabi haaraan mata dureen isaa Kudhaama Seenaa jedhamuu fi kan seenaa, aadaa fi amantii oromoo ibse maxxanfamee baee jira.

Barnoota Afaan Oromoo. 24. Dec 8, 2020 Kitaabni kuni barattoota kutaa 1 hanga 8 jiraniifi kan qophaa&39;e," jedhan Obbo Efreem.

Barumsa Sirna Gadaa Kutaa 7ffaa Barannoo 2ffaa. Kan nama dhibummoo alaabaa kana raayyaa ittisa biyyaa waan jedhu ittiin barsiisuufidha kan fayyadaman.

Install.

.

BookID 29. Sirna Barnootaa Qophii Kitaabaa Barataa Siilabasii sirna barnoota haaraa BSTD fi sadarkaa 1ffaa akaakuu barnoota 7 gara Naannoo keenyaatti madaqsuuf karoorfamee 100 raawwatee jira; Kitaabni sirna barnoota haaraa kutaa 1-8 MB sad.

24. .

.
55K subscribers.
Grade -1; Grade -2; Grade -3; Grade -4; Grade -5; Grade -6; Grade -7; Grade -8; Leecalloo.

Sep 16, 2022 Kitaaba Barataa fi Qajeelcha barsiisaa kutaa 1-12 tti hunda isaa app qabatee jiru.

Barnoota Sirna Gadaa Kutaa 7ffaa Barannoo 1ffaa On this Channel you&39;ll find oromic Motivational speech,tech tachnology and following you.

ISBN 978-99944-2-283-8. Barumsa Sirna Gadaa Kutaa 7ffaa Barannoo 2ffaa. .

55K subscribers. f Barannoo 13ffaa. . . . Barnoota Afaan Oromoo.

Save Save Afaan Oromoo Grade 11 Teacher Guides.

. Kitaaba-Barataa-kutaa-12.

Gadaa Book.

Barannoo 13ffaa Boqonnaa 16 Beelladoota Bineeldoota Yookiin Bineensoota Alaa Dhuma barannoo kanaa booda barattoonni Beelladoota manaa fi alaa adda ni.

13,863 666 16MB Read more.

pdf - Google Drive.

.